Meditation

Meditation kan være en stor hjælp til at lære sit sind at kende – og til at få ro og klarhed i tankerne. Jævnlig meditation kan hjælpe én til at fokusere på det vigtige, rumme tankerne og følelserne –  og åbne op for intuition/visdom.

Jeg ser meditation som en slags mental og åndelig hygiejne. Ved at meditere jævnligt, kan jeg blive mere klar i mine valg – og mindre rastløs, stresset, ængstelig og irriteret. At meditere kan give mig et løft og en åndelig frihed.

Jeg underviser i meditation i Yoga med vinger, Valby.  Læs mere om meditationshold her.

Ved hjælp af meditation kan man:

  • blive bedre til at koncentrere sig og fokusere sin opmærksomhed
  • blive bedre til at skelne imellem impulser, tanker og lyster
  • føle en forbundethed med sig selv og omverden
  • tage et skridt væk fra sin tankevirksomhed, og vælge med mere indsigt og visdom
  • blive bedre til at lytte til sin sjæl/sit hjerte/sin intuition

Der findes mange forskellige meditationsteknikker. Ved at prøve sig frem, kan man finde dem, som fungerer bedst for én. Dog skal man være forberedt på, at det tager tid. Ligesom med alt andet i livet, lærer man ikke at meditere på en aften eller to. Men heldigvis kan man få gavn af meditationøvelser, uanset hvor meget man mediterer og hvor erfaren man er.

Det er en spændende process at lære at meditere. Undervejs kan det have en stor betydning at have en underviser, som kan svare dine spøgsmål og hjælpe dig videre med din meditation.